Å være leder i dag krever bevissthet rundt egen rolle og oppgaver. Bevissthet kommer ikke alltid av seg selv, og krever ofte at vi setter av tid til å vurdere, tid til å reflektere og tid til å se innover. Med våre ti punkter for god ledelse ønsker vi å gi deg et grunnlag for å kunne rette fokuset mot din egen rolle som leder, og de verdier som preger ditt lederskap.

1. Å være resultatorientert.

Både i ord og handling. Å holde fokus, og oppnå avtalte mål.

 

2. Å være ambisiøs.

Det vil si å sette seg høye, realistiske mål. Både for sin egen og sine medarbeideres del.

Start dagen med å fokusere på resultater og muligheter, i stedet for begrensninger og «brannslukking».

Gå foran som et godt eksempel og vis ved dine handlinger at det er mulig å oppnå målene, det er først da de er realistiske.

 

3. Å bli sett, både internt og eksternt.

Det vil si å være kjent i det lokale næringslivet ved tilstedeværelse og aktivitet. Skriv innlegg i lokalavisen, bli med i klubbene og støtt idretten. På denne måten kan man være med på å profilere bedriften på en positiv måte.

Internt ved hjelp av synlig ledelse, fokus på resultater og klar misjon om at passiv ekspedering erstattes med aktiv rådgivning i enhver kundesituasjon.

 

4. Å kunne beskrive mål, og visjoner på en forståelig måte.


Alle medarbeiderne skal være klar over hva som forventes av dem, hva som skjer når de presterer, og hva som skjer hvis de ikke gjør det.

Dersom målet eller visjonen er uklar, vil medarbeiderne selv bestemme seg for hva de mener er riktig. Hva skjer når man da har mange medarbeidere, med egenproduserte

 

5. Å være en god rollemodell.


Det vil si å alltid gå foran som et godt eksempel. Både med tanke på aktivitet og holdning.

Man kan ikke dytte en hyssing igjennom en hinderløype, da krøller den seg sammen.

 

6. Å kunne kommunisere effektivt, internt og eksternt

Oppfatning er relativt, så hva man hører er derfor ikke nødvendigvis det samme som blir sagt. Vær derfor tydelig, og tenk godt over budskapet ditt.

 

7. Å kunne skape entusiasme og begeistring

Glade mennesker lever lengre, og smitter andre med begeistringen sin. Det er bare én ting som smitter mer enn begeistring, og det er mangel på denne.

Derfor bør en leder alltid utstråle lyst, energi og begeistring for alle vedtatte beslutninger og retningslinjer, om ikke annet så i det minste for å være 100 % lojal.

 

8. Å vise interesse for sine medarbeidere

Motiverte medarbeidere er nøkkelen til suksess. Derfor er det din plikt som leder å sørge for at medarbeiderne har det nødvendige overskuddet til å gi kundene den opplevelsen de forventer for å bygge videre relasjoner til eksisterende og nye kunder.

 

9. Å fokusere på det positive og oppbyggende.

Avvik og feilaktig handling skal få konsekvenser, behandles objektivt og dokumenteres. Dette er praktisk avviksbehandling, og må derfor sees på som akkurat det. Ikke forsurende, tidkrevende tilleggsoppgaver som forringer det daglige arbeide.

Ved å ta et positivt utgangspunkt, og fokusere på progresjon både for virksomhetens helhet og den enkelte medarbeider, så smitter vi positivitet over på de ansatte.

Hva skaper man med positive og glade medarbeidere? Gode, glade og lojale kunder!

 

10. Å utvikle medarbeidernes ferdigheter.

Er man ikke under utvikling så er man under avvikling, og det er ingen hemmelighet at mennesker uten mål mister motet.

Det er ditt ansvar å istandsette dine medarbeidere, men det er ditt privilege å berike dem med nye og utviklede ferdigheter som igjen skaper, motivasjon og lojalitet.