Flere bedrifter har erfart at når 2 selgere går ut sammen, blir totalresultatet bedre enn om de arbeider hver for seg. Noen av grunnene kan være:

Derfor; har du mulighet så gi det en mulighet. Velg en kollega, gjør et sambesøk i hans eller hennes område i dag, og i ditt i morgen!