Når du bedriver salg er det en god idè å ha en bevisst tanke bak hvor du skal benytte tiden din. Hvor er det enklest å få møter? Hvem har størst behov for mine varer og / eller tjenester? Hvor er det størst kultur for å kjøpe det jeg selger?

Er det enkelte bransjer som utpeker seg som mer modne enn andre? Er det forskjell fra by til by, eventuelt bydel til bydel? Har størrelse, antall ansatte, omsetnig, overskudd etc. påvirkning på salget ditt? Er det forskjell i kultur for å kjøpe nettopp det du selger?

Relasjon
Den aller viktigste faktoren i salgsarbeidet viser seg ofte å være relasjon. Salg handler om tillitt, og hvis du har en eller annen form for relasjon til den du skal selge noe til, har du et stort fortrinn kontra de som ikke har det.
Bruk sosiale medier (Facebook, LinkedIn etc.), spør fornøyde kunder om de vet andre som kan ha behov for dine tjenester eller produkter, vær påskrudd i sosiale settinger og be om lov til å ”ringe på mandag”.

De mest vellykkede innenfor salg slår aldri av radaren, fordi de vet at de møter prospekter 24 timer i døgnet!