Kundeuttalelse: …deres bistand i strategiprosessen har vært forankret i en solid erfaringsbasert og faglig sterk plattform

BRI Landbruksbygg er en nasjonal ledende entreprenør innen bygging og levering av komplette driftsbygninger til landbruket og lett industri. For å nå våre ambisiøse forretningsmål i årene kommer så har vi med bistand fra LADEGAARD Norge utarbeidet en mangeårig strategiplan med konkrete mål og tiltak for ledelsen og organisasjonen regionalt. Vi er fornøyde med LADEGAARD […]

Kundeuttalelse: …Kjempefint kurs, som jeg gjerne vil anbefale til andre

Takk for interessante, lærerike og motiverende samlingsdager. For min jobb som prosjektleder har kursinnholdet absolutt vært relevant, og du har loset oss gjennom pensum på en måte som har gjort det interessant for oss. Jeg har kjent meg igjen i mange av leder-utfordringene som har blitt gjennomgått, og som vi også har øvet oss på […]

Kundeuttalelse: …solid erfaringsbasert og faglig sterk plattform

Vi benyttet LADEGAARD Norge til utvikling og trening av 11 ledere i 2022-2023. Prosessen besto av 5 fysiske samlinger, e-læring, DiSC Management analyser, og VR. Utbyttet har vært at våre ledere har blitt tydeligere, bedre til å delegere, og bedre til å korrigere uønsket adferd blant de ansatte. I tillegg er samarbeide og åpenhet lederne […]

Kundeuttalelse: …faglig og personlig utvikling

Bakgrunnen for at vi engasjerte LADEGAARD og Jonny Gander Hansen, var at mange av våre ledere er rekruttert internt uten å ha blitt tilført mye ledertrening eller utvikling. Hovedmålet har vært at ledere skal tilføres faglig og personlig utvikling, slik at de i større grad er bevisst sin rolle og ansvar som leder. Kurset har […]

Kundeuttalelse: …vekst ut over det normale

Nye kunder og vekst ut over det normale: Programmet har gitt oss en bedre forståelse av hvordan vi selv er og hvordan vi påvirker/påvirkes av andre. Nyttig både i forhold til kundediskusjoner og internt samarbeid. I tillegg har vi jobbet litt mer med hva som er våre kundeverdier – sett fra kundens ståsted. Det er […]

Kundeuttalelse: Eurofins

Jonny har gjennom ledelseskurs bygget opp tillitt og kunnskap gjennom sine program.  I kombinasjon med at han har satt seg inn i vår bransje og kan gi oss en individuell coaching gjør at han er dedikert til å sette seg inn i vår bransjeutfordring, kunnskapsrik i forhold til salg som er viktig for meg da […]

SG Arkitekter

SG Arkitekter setter av en verdifull arbeidsdag, sammen med LADEGAARD, for å fokusere på kundeservice og enda mer fornøyde kunder.