”Dette må vi tenke litt på. Jeg kommer eventuelt tilbake til deg” er en setning du sikkert har hørt en eller annen variasjon av.Den store faren er jo, at man her tar kundens innvending som god fisk, og gir fra seg initiativet!

Veldig mange selgere stopper oppfølgingen av kunden på dette tidspunktet, og kommer derfor desverre ikke videre i salgsprosessen.

Dersom vi nå skal se på hva vi KAN gjøre, er det flere måter å takle denne innvendingen på (likegyldighet). Det viktige er at du ikke mister initiativ og styring.

Med det første spørsmålet forsøker du å komme til closing her og nå. Dersom det ikke fører frem, vil det neste spørsmålet sikre at du fremdeles sitter med styringen av prosessen.

Lykke til!