Et kraftfullt verktøy for fasilitatorer og kursholdere som gir unik innsikt om gruppen man jobber med, både i forhold til sammensetning og vekting av tilstedeværelsen av de forskjellige profilene i gruppen.

Merk: Krever at alle i gruppen har gjennomført DiSC® Classic 2.0 Adferdsprofil