EDO Sales Partner AS bytter navn til LADEGAARD Norge AS.

Etter lang tids forhandling med samarbeidspartner LADEGAARD A/S i Danmark har EDO Sales Partner AS og LADEGAARD A/S blitt enige om fremtidig samarbeid og strategi. Dette har resultert i navneendring for den Norske partneren for å ytterligere styrke profilen på det veletablerte samarbeidet.

EDO Sales Partner AS (EDO) har i lengre tid vært en del av det nordiske samarbeidet LADEGAARD Nordic, hvor EDO har levert LADEGAARD A/S sine utviklingspakker Nøkkelen til det gode salg og Nøkkelen til god service til det Norske markedet.

Med utvidelsen av samarbeidet tilkomer også utviklingspakken Nøkkelen til god ledelse til den Norske partneren.

EDO tar fra nå av navnet LADEGAARD Norge AS og styrker med dette profileringen av merkenavnet LADEGAARD i Norge.

Direktør Johnny Leirvik Ludvigsen sier:

Samarbeidet med LADEGAARD har gitt våre prosesser med kundene en sterkere struktur, mer fleksibel læring i kraft av Blended Learning samt ikke minst et Nordisk perspektiv. Her ut over er samarbeidet verdifult i form av inspirasjon og sparring. Når vi bruker utviklingspakkene Nøkkelen til det gode Salg og Nøkkelen til god Service blir kursdeltakerne holdt aktive mellom kursdagene, fordi de har hjemmeoppgaver og tester som skal utføres mellom kursdagene.