LADEGAARD Norge AS presenterer: Everything DiSC Work Of Leaders®

Et lederutviklingsverktøy knyttet til leders atferd og kommunikasjon i en en til mange-relasjon

Verktøyet fokuserer på 3 konkrete trinn for å lede en gruppe eller organisasjon basert på beste praksis innen visjon, tilslutning og gjennomføring

workofleaders

Dette verktøyet er for ledere på alle nivåer, i alle typer bedrifter, og organisasjoner.

Typiske bruksområder:

Hvordan gjør man det?

 1. Gjennomføring av
  Everything DiSC Work of Leaders® refleksjonsverktøy
  i samarbeid med sertifisert DiSC®-instruktør
 2. Refleksjonsverktøyet viser leders utgangspunkt i forhold til:
  personlig DiSC-atferdsstil i lederrollen
  DiSC atferdstil, og prioriteringer i forhold til 8 anerkjente
  egenskaper hos ledere
  konkrete styrker og utfordringer ved leders
  atferdsstil knyttet til evne og vilje til å skape en visjon.
  oppnå tilslutning, og sørge for gjennomføring
 3. Etablering av handlingsplan for videre utvikling, i samarbeid
  med DiSC®-instruktør. Bygge videre på det som er bra + arbeide
  med konkrete utfordringer.

Hvorfor bruke Work Of Leaders®?

Ta kontakt med en av våre rådgivere for nærmere presentasjon