Everything DiSC® Workplace

Everything DiSC® Workplace-sertifisering er ideelt for ledere og HR-personell, og fokuserer på å forbedre adferdsforståelse og ledelsesevner.

Det tilbyr praktiske verktøy som Jobbprofil, Ledelsesprofil og Work of Leaders.

Kurset dekker områder som leder- og teamutvikling, medarbeiderengasjement, og konflikthåndtering. Inkluderer e-læring, klasseromsundervisning og webinarer, med materiell og nettbasert eksamen.

Registrer deg for å utvikle essensielle arbeidsferdigheter og oppnå internasjonal sertifisering.

Start video

Everything DiSC® Workplace

Vår internasjonale sertifisering gir deg tilgang til et av verdens mest anvendte og anerkjente forskningsbaserte verktøy.

Kurset er perfekt for deg som er leder, mellomleder, selger eller jobber innen HR.

Dette vil gi deg og din bedrift muligheten til å tilby de øvrige ansatte et unikt verktøy og metode for å lære om adferd, kommunikasjon, relasjonferdigheter og effektiv ledelse.

I denne internasjonale sertifiseringen får du tilgang til verktøy som er enkle i bruk, og som gjør det vesentlig enklere å fullføre effektive interne og eksterne prosesser:

Everything DiSC® Jobbprofil: brukes blant annet i medarbeider- og teamutvikling.

Everything DiSC® Ledelsesprofil: hjelper deg til utvikle deg eller andre som operativ leder – for å møte dagens krav til tilpasset ledelse/relasjonsledelse.

Everything DiSC® Work of Leaders: brukes i ledelsesutvikling – en til mange, på alle nivå

Everything DiSC®-verktøyene er forskningsbaserte og brukes i alle typer bedrifter og organisasjoner. DiSC bidrar hver dag til å gjøre ledere og medarbeidere mer effektive i kommunikasjon med andre mennesker. Everything DiSC® er verktøy for livslang læring og utvikling, knyttet til adferd og kommunikasjon, og kan benyttes uavhengig av jobbrolle og organisasjonsnivå. Etter bestått eksamen kan du jobbe med verktøyene i Norge og internasjonalt.

Introduksjon til Everything DiSC® Sales

Du vil lære verktøy for bruk innen disse områdene:

 • Ledelse og lederutvikling
 • Samarbeid og teamutvikling – sammensetning og utvikling av effektive team
 • Medarbeider engasjement og medarbeiderutvikling
 • Endringsprosesser og endringsledelse
 • Organisasjonskultur
 • Visjon, verdier og strategi – implementering
 • Forstå handlinger til medarbeidere og kunder
 • Rekruttering og bemanning
 • Innsikt og forståelse for egen og andres adferd
 • Salgstrening og kundebehandling
 • Engasjere, motivere og utvikle medarbeidere
 • Konfliktforebygging og konflikthåndtering
 • Bedrift- og organisasjonsutvikling
 • Strategisk kompetansetrening
 • Strategiarbeid
 • Styreutvikling
 • Forbedring av arbeidsmiljø