Alle ledere ønsker utvikling for sin bedrift. Men de færreste er klar for den forandring som kreves av lederstilen. Det innebærer at man hele tiden må ha fokus på alt som de nye trendene fører med seg.

Det verste en leder kan gjøre i dialog med medarbeiderne er alltid å ha svaret. For hva blir konsekvensene hvis lederen alltid har svaret? Jo, medarbeiderne går inn og spør og trenger ikke lenger å tenke selv; problemet er løst og de trenger ikke ha ryggdekning hvis noe går galt.

Sjef er noe man blir utnevnt til. Leder er noe man kan lære å være ovenfor andre mennesker ved å sette mål, sikre at de nås og motivere og oppmuntre i hverdagen.

Det er mange ledere som har forstått at det ikke bare er medarbeiderene i bedriften som må utvikle seg, men også ens egen lederstil. Det er svært få som fortsetter å leve etter den autoritære lederstilen hvor prestisje og tittel er det som skal til for å ha rett. Det er heller ikke nok å instruere medarbeidere i hva som skal skje. Dyktige medarbeidere vil ta ansvar, og her er det viktig å spille rollen som coachende leder. Lederen skal ikke bare fortelle hvordan, men selv stille spørsmål slik at ansvaret fordeles på individnivå.

Bedriften skal arbeide og tenke som et team med felles mål og medarbeiderene skal inspirere og oppmuntre hverandre til felles suksess. Samtidig må de forvente måling av personlige resultater, dekningsbidrag og økonomiske nøkkeltall som tross alt er livsgrunnlaget for virksomheten.

Når tok du som leder noen på ”fersken” i å gjøre noe bra på jobb? En av de verste formene for maktbruk er å være systematisk og prinsipielt tilbakeholdende med ros og annerkjennelse. Hvis det beste man kan håpe på er å unngå kritikk, vil det gå hardt ut over arbeidsgleden. Ros og annerkjennelse kan utløse store reserver hos medarbeiderene. Individuelt, gruppevis og samlet – hver gang muligheten er der. Ros er dessuten gratis, så hvorfor være gjerrig?

Gode ledere har et bevisst forhold til å gi tilbakemeldinger til medarbeidere. Tilbakemelding trenger nødvendigvis ikke å være ros, men også korreksjon. Uansett ros eller korreksjon så føler medarbeideren at han han blir sett av sin leder. For hva er det motsatte av å bli sett? Jo, å bli oversett! Å overse et menneske er vel noe av det verste man kan gjøre. Har vi et ønske om å få det beste ut av våre medarbeidere så er det enkleste rett å slett å gi dem oppmerksomhet.

Lønn er en viktig motivasjonsfaktor for medarbeidere. Men etter hvert er dette som mange andre goder, blitt en hygienefaktor. Er ikke bedriften konkurransedyktig på lønn så tiltrekker de seg heller ikke gode medarbeidere. Det som oftest står øverst når det gjelder medarbeidertilfredshet er hvilke utviklingsmuligheter den ansatte har i bedriften. Hvilke utviklingsprogrammer har bedriften din? Hva investerer bedriften i deg som ansatt?

En samtale mellom økonomidirektør og administrerende direktør kan illustrere dette:

Økonomidirektør: ”Hva skjer hvis vi investerer i de ansatte og de slutter hos oss?”

Administrerende direktør: ”Hva skjer hvis vi ikke investerer i dem, og de blir hos oss?”