Hvis du greide 5 telefoner ekstra, eller 1 møte ekstra; tror du det ville påvirket dine salgsresultater? Eller hvis du forsøkte å endre på en vane? Analyser dine personlige rekorder, og gå inn for å slå deg selv!
Ring flere
Det høres enkelt ut, og selvsagt fungerer det. Hvis du hittil har ringt 40 pr uke, prøv 50!

Endre dine vaner
Starter du på jobb 08:00? Forsøk med 07:45, og opplev hvor mye mer salgsarbeide du rekker!

Styrker og svakheter
Hvor mange telefoner bruker du for å booke et møte, i snitt? Hvor høy er akseptprosenten din? Dersom resultatene er svake bør du melde deg på et passende seminar, kjøpe en fagbok etc.

Hev snittverdien på dine kontrakter
Kunden kommer aldri igjen til å være like motivert for å kjøpe tilleggsutstyr som i kontraktsøyeblikket. Vær offensiv, og få mer inn i avtalen.

Søk nye muligheter for mersalg
Kjenner du dine kunders faktiske potensial? Har du funnet alle behov kunden har som du kan dekke?