Napoleon skal ha uttalt: ”Hva som helst en mann tror han kan oppnå- det kan han oppnå!”.

Det handler i høyeste grad om å være ”Sold Yourself”! Det gjelder derfor å velge seg mål man selv har kontroll over. ”Jeg skal, innen utgangen av året, vinne en million på Lotto” er et eksempel på det motsatte.

Når du har valgt deg et mål, skriv det ned, og heng det, eller legg det, et sted der du ofte vil se det, og derigjennom bli minnet på ditt ambisiøse mål. Vær så spesifikk som mulig, for eksempel ”jeg skal innen 31.12. 2014 ha gitt ut tilbud for kr xxxx, og ha solgt for kr xxxxx”

Deretter lister du opp fordelene du vil få, ved en måloppnåelse, for eksempel tryggere familieøkonomi, en kostbar ferie, ny bil eller lignende. Finn så en som kan være din ”personlige trener”, en som med faste intervaller kan gi deg litt sparring m.h.t. hva du har gjort siden sist, hvor du er i forhold til delmål og hovedmål. I tillegg bør dette være en du kan diskutere eventuelle utfordringer med. Dette kan være en venn, en kollega, et familiemedlem eller lignende.

Du vil øke sjansene for å nå dine mål ved å se for deg at du har nådd det. Skap et visuelt, mentalt bilde av deg selv, når målet er nådd! Tillat deg selv å kjenne på følelsen av stolthet og tilfredshet som følger måloppnåelse! Desto klarere du kan ”se” deg selv lykkes, dess større er sannsynligheten for at du vil nå ditt mål.

Til sist; handle nå! Ikke la være å handle fordi du føler du må være bedre forberedt. Det er kun hjernens forsvarsverk som vil ha deg til å utsette (prokrastinere). Føler du engstelse for å sette i gang? Gå tilbake til fordelene du har listet opp for deg selv!