Hilde Christin er utdannet Executive Master of Management og har i tillegg en mastergrad i cellebiologi. Hun har lang erfaring med lederutvikling, teambygging, arbeidsmiljø og mestringssamtaler fra komplekse organisasjoner.

Hun er opptatt av å omsette forskning på organisasjoner, ledelse, arbeidsmiljø og team til det som virker i praksis. Formidlingsevne, faglig dyktighet og et engasjement som smitter er noe av det som preger Hilde Christin som prosessfasilitator og foredragsholder.