Hovedorganisasjonen Virke tilbyr gjennom LADEGAARD, til alle sine medlemmer, kurs i salg og kundeservice til våren.

Det gleder oss å kunne informere om at LADEGAARD Norge AS har inngått avtale med Hovedorganisasjonen Virke om leveranse av kurs til deres medlemmer. Virke sine medlemmer vil i andre kvartal i år få tilbud om å delta på to av våre kurs, sier Bedriftsrådgiver og Partner Eric Løe.

Kursene går over tre sammenhengende dager, og skal gjennomføres i Virke sine lokaler i Oslo. Begge kursene inneholder Blended Learning pakker fra LADEGAARD, og fokuserer i stor grad på bruk av praktiske oppgaver, caser og rollespill, i tillegg til foredrag og diskusjoner.
Målet med kursene er å gi deltakerne kunnskapen de trenger for å kunne utøve fagene på et profesjonelt nivå.

Dette krever en del av deltakerne, da det er viktig å påse at kunnskapen skal kunne gå fra teori til lønnsom hanling, gjennom praktisering av denne i hverdagen. Med Blended Learning så får de en plan å jobbe etter, en verktøykasse full av teknikker og verktøy, samt sitt eget private treningsrom på nett, hvor de kan trene et helt år etter kurset er over.

 

Nøkkelen til det gode salg og Nøkkelen til god service

De to kursene som skal kjøres er Nøkkelen til det gode salg, og Nøkkelen til god service, og vil være å finne i kursoversikten for Virke sine medlemmer fra vinteren av. Les gjerne mer om Nøkkelen til det gode salg og Nøkkelen til god service under fanen tjenester øverst på denne siden.

 

Link til kursene på virke sine hjemmesider:

 

Dette er Hovedorganisasjonen Virke

Virke er næringslivets nest største hovedorganisasjon og representerer over 17 000 virksomheter. De jobber for bedre rammevilkår for sine medlemmer, og et Norge som verdsetter og satser på de som driver virksomhet. Virke mener virksomheter lykkes best når verdiene skapes i samspill mellom arbeidsgiver og medarbeider.

Virkes medlemsbedrifter kommer fra bransjer som handel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg, utdanning, kultur og frivillighet. Til sammen utgjør de over 220 000 arbeidsplasser.

Som hovedorganisasjon er de bindeleddet mellom virksomhetene,  bransjene og myndighetene.