Generasjon Z er betegnelsen på generasjonen som er født fra slutten av 1990-årene og til cirka 2010-årene. Denne generasjonen er digitalt innfødte og har brukt moderne teknologi og Internett hele livet. De har god kompetanse når det gjelder teknologi og sosiale medier og foretrekker å bruke mobil. De er på nett hele tiden og har store forventninger til innhold. Du har cirka åtte sekunder på å fange oppmerksomheten deres.

 

Tre tips til hvordan du gjør bedriften til en arbeidsplass for Gen Z:
1. Legg vekt på sosial og emosjonell bevissthet
2. Sørg for kontinuerlig læring
3. Fjern unødvendige stressfaktorer – utbrenthet og psykisk belastning er vanlig for denne generasjonen

La dem lære nye ting på sin måte

Generasjon Z har sterke visuelle kommunikasjonsferdigheter og foretrekker å samarbeid og lære på nett. De er i stor grad selvdrevne og liker å finne ut av ting på egenhånd.

Husk at Generasjon Z ikke trenger formelle workshops eller pensumbasert opplæring for å tilegne seg kunnskap. De er aktive når det gjelder læring og setter pris på tilbakemeldinger, men de har kort oppmerksomhetssyklus. Denne generasjonen vil trives med både nettbaserte og fysiske læringsmodeller. La de gjerne følge en som allerede har den stillingen de er ansatt for, gi direkte og ofte tilbakemeldinger og la dem gjerne delta i jobbrotasjon – de trives med variasjon!

Hyppig veiledning gjør at de føler at jobben er meningsfull og at de vet hvor de står. Tilfeldige og uklare jobbeskrivelser og manglende tilbakemelding gjør dem usikre og øker sjansen for at de hopper av skuta ved første og beste anledning.

 

Kilde: Ledernytt