De 5 spørsmålene nedenfor er inspirert av det japanske Kaizen-prinsippet.

  1. Hvorfor vil kunden ha vårt produkt?
  2. Hvorfor foretrekker hun vårt produkt framfor konkurrentens?
  3. Hvorfor trenger kunden mine råd og vårt produkt for å oppnå resultater?
  4. Hvorfor benytter kunden vårt produkt slik hun gjør?
  5. Hvorfor har kunden suksess?

I samtaler med kunder bør du samle informasjon, slik at du kan besvare disse spørsmålene. Kunnskapen bruker du målrettet for å gjøre kunden «meget fornøyd», og derigjennom lojal.