De fleste, uansett yrke, lytter oftest på intern frekvens. D.v.s. at vi har et innovervendt fokus, og hører ikke ordentlig etter hva omgivelsene kan fortelle oss. Innen salg er dette svært lite fruktbart, av flere grunner.

Jeg jobbet tidligere i utlandet, og var i den forbindelse ved en rekke anledninger i flotte selskapeligheter, sammen med min kone. Hun følte seg aldri helt komfortabel i disse ”fine” omgivelsene, og uttrykte ofte at hun var nervøs. Gjennom å hjelpe henne til å fokusere eksternt, altså å interessere seg for de man møter, på ordentlig, slapp denne nervøsiteten taket, og hun kunne i større grad nyte seansene.

Ved å være oppriktig interessert i kundene dine, og ved å stille spørsmål du ønsker svar på, vil du m.a.o. bli mindre nervøs i dine kundemøter. I tillegg vil du få med deg langt mer av det som blir kommunisert, og du vil oppfattes som en som er genuint interessert.

Dette vil igjen øke dine muligheter for salg!