Kundeuttalelse: Eurofins

Publisert 8. februar 2021

Jonny har gjennom ledelseskurs bygget opp tillitt og kunnskap gjennom sine program.  I kombinasjon med at han har satt seg inn i vår bransje og kan gi oss en individuell coaching gjør at han er dedikert til å sette seg inn i vår bransjeutfordring, kunnskapsrik i forhold til salg som er viktig for meg da min rolle er å være salgssjef.

Har hatt evnen til å bruke sin innsikt fra andre i vårt selskap som han har coachet uten å bryte eller å sette taushetsplikten i fare men gitt oss ledetråder til hvordan vi kan støtte oss på hverandre og gi innspill på at andre ledere i selskapet har tilsvarende utfordringer.

  • Interessert
  • Forberedt
  • Har en god kunnskapsbank og egenerfarte erfaringer/episoder
  • Forberedt – og en klar målsetting om at du skal komme med løsninger og innspill selv som er kjernen i det å coache

Kristin Wien
Salgs og markedssjef/ Sales and Marketing Manager

Eurofins Food & Feed Testing Norway AS

Se flere kundeuttalelser

Kundeuttalelse: …Kjempefint kurs, som jeg gjerne vil anbefale til andre

Publisert 20. februar 2024

Takk for interessante, lærerike og motiverende samlingsdager. For min jobb som prosjektleder har

Kundeuttalelse: …Kompetansetiltaket med LADEGAARD har gitt meg som leder mange verktøy å bygge videre på

Publisert 20. februar 2024

Vi avsluttet nylig et Salgsutviklingsprogram gjennom LADEGAARD Norge AS. Programmet var tre-delt. Vi

Kundeuttalelse: …det går bra for Skipnes takket være LADEGAARD….

Publisert 20. februar 2024

Det går bra for Skipnes, takket være LADEGAARD…

Kundeuttalelse: … Med LADEGAARD Norge som sparringspartner i 11 land

Publisert 20. februar 2024

Kundeuttalelse: …solid erfaringsbasert og faglig sterk plattform

Publisert 16. august 2023

Vi benyttet LADEGAARD Norge til utvikling og trening av 11 ledere i 2022-2023.

Kundeuttalelse: …faglig og personlig utvikling

Publisert 23. august 2021

Bakgrunnen for at vi engasjerte LADEGAARD og Jonny Gander Hansen, var at mange

Kundeuttalelse: …vekst ut over det normale

Publisert 14. juli 2021

Nye kunder og vekst ut over det normale: Programmet har gitt oss en

SG Arkitekter

Publisert 10. mars 2020

SG Arkitekter setter av en verdifull arbeidsdag, sammen med LADEGAARD, for å fokusere

Godt fornøyd

Publisert 27. januar 2020

Vi var godt fornøyd med gjennomføringen og fått følgende oppsummerte tilbakemeldinger fra deltakerne

Gull verdt

Publisert 8. oktober 2018

Høsten 2016 inngikk LabTjenester et samarbeid med Ladegaard v/Johnny Ludvigsen for økt fokus

LADEGAARD kan anbefales

Publisert 4. juli 2018

LABforum er et samvirkeforetak bestående av 20 medlemmer med 28 laboratorier spredt rundt

Kundeuttalelse: ØRAS

Publisert 7. februar 2018

Prosess i organisasjonen – ØRAS mot «nye tider», høsten 2016 ØRAS (Øvre Romerike