Bakgrunnen for at vi engasjerte LADEGAARD og Jonny Gander Hansen, var at mange av våre ledere er rekruttert internt uten å ha blitt tilført mye ledertrening eller utvikling. Hovedmålet har vært at ledere skal tilføres faglig og personlig utvikling, slik at de i større grad er bevisst sin rolle og ansvar som leder. Kurset har gitt oss bedre forståelse for at mennesker har ulik adferd og behov, og at vi som ledere bør tilpasse kommunikasjon og samhandling til våre ansatte. Vi har lært oss ulike teknikker og basisverktøy som er nyttig som leder, vi har reflektert sammen, delt erfaring og kunnskap, gått litt utenfor komfortsonen, samt blitt coachet 1-1 av Jonny. Som kursholder er Jonny Gander Hansen dyktig til å holde kursdeltakerne engasjert, og han har lært oss verdien av å bruke hverandre i større grad som ressurser i rollen som leder. Med vennlig hilsen/Best regards
Trine Kambuås
HR Manager