Kundeuttalelse : Gintel

Publisert 24. september 2015

Gintel A/S har gjennomført tilsammen to lederkurs for utvalge personer i Gintel A/S.

Gintel er et internasjonalt Software hsu som selger sine produkter til Internasjonale Teleoperatører i hele verden. Hovedkontoret for selskapet ligger i Trondheim.

Selskapets leder så behover for å styrke selskapets kompetanse innenfor faget ledelse.

Etter en nøye  utvelgelses prosess av kvalifiserte levrandører ble Ladegaard valgt ved kursleder Johnny Ludvigsen.

Kurset , såvel innholdet og fremføringen har svart til alles forventninger. Fremdrift basert på Disc anaylysen samt de viktige temaer som berøres innnenfor  faget ledelse var midt i blinken for oss som selskap, og ikke minst det personlige utbytte for  hver enkelt.

Etter gjennomføring av det første lederkurset besluttet undertegnede at det skulle settes i gang med en nytt kurs for ny målgruppe.

Johnny Ludvigsen er meget behagelig som foredragsholder, levende engasjert og behersker sitt fag på en utmerket måte.

Gintel kommer til å utvide samarbeidet også innen for andre fagfelt for kursing levert av Ladegaard.

Trondheim 30 august 2015

gintel

 

 

 

Ernst D Thue

CEO

Gintel A/S

Se flere kundeuttalelser

Kundeuttalelse: …Kjempefint kurs, som jeg gjerne vil anbefale til andre

Publisert 20. februar 2024

Takk for interessante, lærerike og motiverende samlingsdager. For min jobb som prosjektleder har

Kundeuttalelse: …Kompetansetiltaket med LADEGAARD har gitt meg som leder mange verktøy å bygge videre på

Publisert 20. februar 2024

Vi avsluttet nylig et Salgsutviklingsprogram gjennom LADEGAARD Norge AS. Programmet var tre-delt. Vi

Kundeuttalelse: …det går bra for Skipnes takket være LADEGAARD….

Publisert 20. februar 2024

Det går bra for Skipnes, takket være LADEGAARD…

Kundeuttalelse: … Med LADEGAARD Norge som sparringspartner i 11 land

Publisert 20. februar 2024

Kundeuttalelse: …solid erfaringsbasert og faglig sterk plattform

Publisert 16. august 2023

Vi benyttet LADEGAARD Norge til utvikling og trening av 11 ledere i 2022-2023.

Kundeuttalelse: …faglig og personlig utvikling

Publisert 23. august 2021

Bakgrunnen for at vi engasjerte LADEGAARD og Jonny Gander Hansen, var at mange

Kundeuttalelse: …vekst ut over det normale

Publisert 14. juli 2021

Nye kunder og vekst ut over det normale: Programmet har gitt oss en

Kundeuttalelse: Eurofins

Publisert 8. februar 2021

Jonny har gjennom ledelseskurs bygget opp tillitt og kunnskap gjennom sine program.  I

SG Arkitekter

Publisert 10. mars 2020

SG Arkitekter setter av en verdifull arbeidsdag, sammen med LADEGAARD, for å fokusere

Godt fornøyd

Publisert 27. januar 2020

Vi var godt fornøyd med gjennomføringen og fått følgende oppsummerte tilbakemeldinger fra deltakerne

Gull verdt

Publisert 8. oktober 2018

Høsten 2016 inngikk LabTjenester et samarbeid med Ladegaard v/Johnny Ludvigsen for økt fokus

LADEGAARD kan anbefales

Publisert 4. juli 2018

LABforum er et samvirkeforetak bestående av 20 medlemmer med 28 laboratorier spredt rundt