Kundeuttalelse: ØRAS

Publisert 7. februar 2018

Prosess i organisasjonen – ØRAS mot «nye tider», høsten 2016

ØRAS (Øvre Romerike Avfallsselskap IKS) er et interkommunalt renovasjonsselskap stiftet og eid av kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker for å ivareta felles oppgaver knyttet til avfallshåndtering. Selskapet driver blant annet en gjenvinningsstasjon, som hadde over 110.000 kunder/ besøkende i 2016.

Øras er vi inne i en fase med sterk vekst som medfører behov for endringer i organisasjonen. Dette gjelder både åpningstider, innføring av turnus og blant annet åpning av ny bruktbutikk. Vi var og er fremdeles opptatt av å få med hele organisasjonen i denne prosessen og tok kontakt med LADEGAARD-Norge AS og Kari Tvete Solvang. Sammen med både ledere og alle ansatte gjennomførte vi en prosess med 4 samlinger med fokus på involvering og felles forståelse av bakgrunnen for endringen. Dette gav oss en grundig og god forberedelse på nye åpningstider og innføring av turnus, som ble iverksatt fra januar 2017.

LADEGAARD-Norge AS og Kari Tvete Solvang var sparringspartner og sterkt involvert i utviklingen av det opplegget vi kjørte. Det ble gjennomført samlinger både for ledere og for alle ansatte i løpet av høsten. Solvang ledet disse samlingene i tett samarbeid med oss. Resultatet ble en svært en god prosess med bred involvering, noe som la grunnlaget for en vellykket gjennomføring av endringene. Dette har vært viktig for oss, og vi kan trygt anbefale Ladegaard og Solvang for lignende oppgaver.

Med vennlig hilsen
For Øvre Romerike Avfallsselskap IKS

Sign.
Trym Denvik
Daglig leder

Se flere kundeuttalelser

Kundeuttalelse: …Kjempefint kurs, som jeg gjerne vil anbefale til andre

Publisert 20. februar 2024

Takk for interessante, lærerike og motiverende samlingsdager. For min jobb som prosjektleder har

Kundeuttalelse: …Kompetansetiltaket med LADEGAARD har gitt meg som leder mange verktøy å bygge videre på

Publisert 20. februar 2024

Vi avsluttet nylig et Salgsutviklingsprogram gjennom LADEGAARD Norge AS. Programmet var tre-delt. Vi

Kundeuttalelse: …det går bra for Skipnes takket være LADEGAARD….

Publisert 20. februar 2024

Det går bra for Skipnes, takket være LADEGAARD…

Kundeuttalelse: … Med LADEGAARD Norge som sparringspartner i 11 land

Publisert 20. februar 2024

Kundeuttalelse: …solid erfaringsbasert og faglig sterk plattform

Publisert 16. august 2023

Vi benyttet LADEGAARD Norge til utvikling og trening av 11 ledere i 2022-2023.

Kundeuttalelse: …faglig og personlig utvikling

Publisert 23. august 2021

Bakgrunnen for at vi engasjerte LADEGAARD og Jonny Gander Hansen, var at mange

Kundeuttalelse: …vekst ut over det normale

Publisert 14. juli 2021

Nye kunder og vekst ut over det normale: Programmet har gitt oss en

Kundeuttalelse: Eurofins

Publisert 8. februar 2021

Jonny har gjennom ledelseskurs bygget opp tillitt og kunnskap gjennom sine program.  I

SG Arkitekter

Publisert 10. mars 2020

SG Arkitekter setter av en verdifull arbeidsdag, sammen med LADEGAARD, for å fokusere

Godt fornøyd

Publisert 27. januar 2020

Vi var godt fornøyd med gjennomføringen og fått følgende oppsummerte tilbakemeldinger fra deltakerne

Gull verdt

Publisert 8. oktober 2018

Høsten 2016 inngikk LabTjenester et samarbeid med Ladegaard v/Johnny Ludvigsen for økt fokus

LADEGAARD kan anbefales

Publisert 4. juli 2018

LABforum er et samvirkeforetak bestående av 20 medlemmer med 28 laboratorier spredt rundt