Kundeuttalelse: WaterLogic Norge

Publisert 15. februar 2016

Waterlogic ønsket å utvikle våre mellomledere gjennom et godt kurs/lederprogram. Mitt mål med denne investeringen var å bedre lederferdigheter og fremtreden for sine ansatte, samt å gi faglig kunnskap og verktøy de kunne benytte seg av i sin lederrolle.

Erfaringsmessig har tradisjonelle kurs på 1-2 dager liten effekt, og alt er ”glemt” når en er tilbake i daglig drift.

Ladegaard ved Sigbjørn Hoem presenterte et utviklingsprogram som gikk over 3 moduler hvor han skreddersyr programmet ut fra vårt ønske om hva vi skal fokusere på og forbedre. I tillegg til dette valgte vi en E-lærings-modul hvor vi gjennomførte oppgaver mellom samlingene.

Sigbjørn tilbrakte en dag med en av lederne for å få innblikk i deres hverdag som en forberedelse på hvordan han skulle bygge opp utviklingsprogrammet.

Samlingene var meget gode, med godt engasjement både fra Sigbjørn og deltakerene. Sigbjørns egne erfaringer fra forskjellige lederroller i næringslivet kom til sin rett under kurset. Sigbjørn er en meget god ”coach” som engasjerer, og balanserer godt mellom teori og erfaringer. Det var en svært god balanse mellom teori, modeller, arbeidsoppgaver og diskusjoner under samlingene.

Det som utpekte seg veldig positivt, var at deltakerene lagde egne tiltak som de skulle gjennomføre før neste samling. Dette var en bra måte å få lederne til å jobbe aktivt med egenutvikling.

På bakgrunn av den gode erfaringen fra utviklingsprogrammet, engasjerte jeg Sigbjørn til å holde foredrag om ledelse for alle mellomledere og nøkkelpersoner i selskapet på et senere tidspunkt. Dette sto helt til forventningene.

Jeg kan anbefale Sigbjørn og Ladegaard på det sterkeste for de som ønsker å utvikle sine medarbeidere.

Mvh
Jan Ove Rygh

Technical Director

WaterLogic Norge AS

Tlf. 930 80 828

Waterlogic

Se flere kundeuttalelser

Kundeuttalelse: …Kjempefint kurs, som jeg gjerne vil anbefale til andre

Publisert 20. februar 2024

Takk for interessante, lærerike og motiverende samlingsdager. For min jobb som prosjektleder har

Kundeuttalelse: …Kompetansetiltaket med LADEGAARD har gitt meg som leder mange verktøy å bygge videre på

Publisert 20. februar 2024

Vi avsluttet nylig et Salgsutviklingsprogram gjennom LADEGAARD Norge AS. Programmet var tre-delt. Vi

Kundeuttalelse: …det går bra for Skipnes takket være LADEGAARD….

Publisert 20. februar 2024

Det går bra for Skipnes, takket være LADEGAARD…

Kundeuttalelse: … Med LADEGAARD Norge som sparringspartner i 11 land

Publisert 20. februar 2024

Kundeuttalelse: …solid erfaringsbasert og faglig sterk plattform

Publisert 16. august 2023

Vi benyttet LADEGAARD Norge til utvikling og trening av 11 ledere i 2022-2023.

Kundeuttalelse: …faglig og personlig utvikling

Publisert 23. august 2021

Bakgrunnen for at vi engasjerte LADEGAARD og Jonny Gander Hansen, var at mange

Kundeuttalelse: …vekst ut over det normale

Publisert 14. juli 2021

Nye kunder og vekst ut over det normale: Programmet har gitt oss en

Kundeuttalelse: Eurofins

Publisert 8. februar 2021

Jonny har gjennom ledelseskurs bygget opp tillitt og kunnskap gjennom sine program.  I

SG Arkitekter

Publisert 10. mars 2020

SG Arkitekter setter av en verdifull arbeidsdag, sammen med LADEGAARD, for å fokusere

Godt fornøyd

Publisert 27. januar 2020

Vi var godt fornøyd med gjennomføringen og fått følgende oppsummerte tilbakemeldinger fra deltakerne

Gull verdt

Publisert 8. oktober 2018

Høsten 2016 inngikk LabTjenester et samarbeid med Ladegaard v/Johnny Ludvigsen for økt fokus

LADEGAARD kan anbefales

Publisert 4. juli 2018

LABforum er et samvirkeforetak bestående av 20 medlemmer med 28 laboratorier spredt rundt