Hvorfor VR? 

Forskning viser at vi mennesker egentlig er ganske dårlig på å omgjøre teori til praksis. Det vil derfor være gunstig i en læringsprosess å få det så likt virkeligheten som mulig. Ved å bruke VR så aktiveres de samme nevronene i hjernen som hvis man virkelig er i den gitte situasjonen. Speilnevronene gjør at vi på en mer realistisk måte klarer å plukke opp og også selv føle de ulike følelsene personene i VR-scenarioet opplever. Dette er en av de viktigste sosiale egenskapene vi mennesker har og er helt avgjørende så lenge du jobber med mennesker. 

VR er en teknologi hvor brukeren benytter såkalte VR-briller, og hvor han/hun blir satt i høyst realistisk situasjoner som simulerer naturlige hendelser og sosiale interaksjoner. Hensikten er at brukeren får mulighet til å trene på situasjoner som oppleves som vanskelige å mestre, innenfor trygge og kontrollerte rammer.

 

LADEGAARD og VR

LADEGAARD Norge har spilt inn noen scenarier med profesjonelle skuespillere, innen ledelse og salg. Situasjoner vi vil møte (eller burde oppsøke) i vårt daglige virke. Gjennom så å øve på slike scenarier vil man trenes til å bedre kunne håndtere liknende situasjoner i det virkelige liv.