Ledergruppeutvikling

 Vi skjønner at en ledergruppe må være mer enn bare en samling av individer; den må fungere som et koordinert team for å nå organisasjonens felles mål.

Våre sertifiserte verktøy, som Everything DiSC Work Of Leaders og The Five Behaviors Of a Cohesive Team, er designet for å adressere og forbedre viktige aspekter av teamdynamikk og lederskap. Disse verktøyene hjelper ledergrupper med å bygge tillit, håndtere konflikter, engasjere seg i beslutningsprosesser, holde hverandre ansvarlige og fokusere på felles mål.

Våre erfarne rådgivere tilbyr dyptgående innsikt og støtte i utviklingen av din ledergruppe. Kontakt oss for en tilpasset løsning som tar din ledergruppe til neste nivå.

Skap en sterkere ledergruppe

Har du en gruppe ledere eller har du en ledergruppe? Forskjellen er faktisk ganske stor. En gruppe ledere fokuserer på egne mål mens en ledergruppe fokuserer på felles mål.

En ledergruppe er satt sammen slik at den representerer ulike deler av organisasjonen. Deltakerne i gruppen er gjensidig avhengig av hverandre for at organisasjonen skal nå sine mål på en effektiv måte.

Derfor bør ledergruppen betraktes som et team. Det viktigste formålet for ethvert team er:

Å skape resultater som medlemmene ikke hadde klart å skape hver for seg

Utfordringer i et team kan være mange. Her er noen av dem:

 • Teamets medlemmer har forskjellig faglig bakgrunn
 • Ulike mennesker
 • Misforståelser og dårlig kommunikasjon
 • Manglende åpenhet – ”skulte agendaer”
 • Manglende tilbakemeldinger
 • Manglende forståelse av betydningen av forskjellighet
 • Manglende toleranse
 • Manglende lojalitet til teamets utfordringer

Med våre verktøy for ledergruppeutvikling vil man kunne synliggjøre teamets utfordringer med den hensikt å skape et effektiv team.

Everything DiSC Work Of Leaders er et lederutviklingsverktøy knyttet til leders atferd og kommunikasjon i en en til mange-relasjon

Verktøyet fokuserer på 3 konkrete trinn for å lede en gruppe eller organisasjon basert på beste praksis – visjon, tilslutning og gjennomføring

Everything DiSC Work Of Leaders kan brukes av ledere på alle nivåer,
i alle typer bedrifter, og organisasjoner.

Typiske bruksområder:

 • egenutvikling som leder
 • utvikling av lederteam
 • ledelseskultur
 • konflikt
 • rekruttering
 • medarbeidersamtaler
 • strategiarbeid
 • implementering av visjon og verdier

Hva om vi kunne måle hvorvidt et team:

 • Stoler på hverandre?
 • Involverer seg i sunne konflikter
 • Engasjerer og forplikter seg til beslutninger?
 • Holder hverandre ansvarlig?
 • Fokuserer på å oppnå felles mål/resultater?

Med The Five Behaviors Of a Cohesive Team kan vi faktisk det. Dette verktøyet kartlegger teamets sterke sider og utfordringer. Verktøyet er en erfaringsbasert metode som hjelper enkeltpersoner og bedrifter om hva som skal til for å bygge et virkelig samarbeidende og effektivt team.

Vi i Ladegaard Norge AS er sertifisert på begge ovennevnte verktøy. I tillegg har våre rådgivere årevis av erfaring innenfor ledelse og det å lede team.