I følge en studie utført av McKinsey er likegyldighet og manglende interesse hovedgrunnen for 68% når de skifter leverandør.
Det er med andre ord svært kostbart å ikke følge opp eksisterende kunder!

–        Setter du av tid til oppfølging av kundene dine?
–        Griper du personlig inn, dersom du oppdager at ditt firma ikke gir god nok service?
–        Spør du kunden din jevnlig om det er andre ting du kan bidra med?
–        Presenterer du nyheter og innovasjoner fra din bransje for kunden?