Melhusbanken

Publisert 19. november 2012

I en salgsorganisasjon vil man fra tid til annen ha behov for innspill for hvordan salgskultur kan drives og videreutvikles.

Hos oss så vi at det kunne være ok med eksternt bidrag i denne sammenheng.

Vår utfordring til LADEGAARD var som følgende;

  • Vi vil føle begeistring
  • Vi vil være mål- og resultatorienterte
  • Vi vil at personlig utvikling skal føles trygt
  • Vi vil ha kultur for tilbakemelding

Med dette som mål har vi nå det siste året kjørt et program fra EDO som involverte alle ansatte direkte i starten og som avslutningsvis var rettet mot utvikling av ledelsen.

I dag har vi en salgskultur som er tuftet på de 4 målene vi hadde på ønskeliste før vi startet.

Alle har vi fått innsikt i hva hver enkelt må gjøre for å være der vi ønsker å være.

Samtidig er ledelsen blitt samkjørt slik at vi coacher likt og vi får da en ensartet salgskultur.

Året har virkelig vært en vitamininnsprøytning for oss!

– Anne Hakvåg, Salgssjef

eika

 

Se flere kundeuttalelser

Kundeuttalelse: …Kjempefint kurs, som jeg gjerne vil anbefale til andre

Publisert 20. februar 2024

Takk for interessante, lærerike og motiverende samlingsdager. For min jobb som prosjektleder har

Kundeuttalelse: …Kompetansetiltaket med LADEGAARD har gitt meg som leder mange verktøy å bygge videre på

Publisert 20. februar 2024

Vi avsluttet nylig et Salgsutviklingsprogram gjennom LADEGAARD Norge AS. Programmet var tre-delt. Vi

Kundeuttalelse: …det går bra for Skipnes takket være LADEGAARD….

Publisert 20. februar 2024

Det går bra for Skipnes, takket være LADEGAARD…

Kundeuttalelse: … Med LADEGAARD Norge som sparringspartner i 11 land

Publisert 20. februar 2024

Kundeuttalelse: …solid erfaringsbasert og faglig sterk plattform

Publisert 16. august 2023

Vi benyttet LADEGAARD Norge til utvikling og trening av 11 ledere i 2022-2023.

Kundeuttalelse: …faglig og personlig utvikling

Publisert 23. august 2021

Bakgrunnen for at vi engasjerte LADEGAARD og Jonny Gander Hansen, var at mange

Kundeuttalelse: …vekst ut over det normale

Publisert 14. juli 2021

Nye kunder og vekst ut over det normale: Programmet har gitt oss en

Kundeuttalelse: Eurofins

Publisert 8. februar 2021

Jonny har gjennom ledelseskurs bygget opp tillitt og kunnskap gjennom sine program.  I

SG Arkitekter

Publisert 10. mars 2020

SG Arkitekter setter av en verdifull arbeidsdag, sammen med LADEGAARD, for å fokusere

Godt fornøyd

Publisert 27. januar 2020

Vi var godt fornøyd med gjennomføringen og fått følgende oppsummerte tilbakemeldinger fra deltakerne

Gull verdt

Publisert 8. oktober 2018

Høsten 2016 inngikk LabTjenester et samarbeid med Ladegaard v/Johnny Ludvigsen for økt fokus

LADEGAARD kan anbefales

Publisert 4. juli 2018

LABforum er et samvirkeforetak bestående av 20 medlemmer med 28 laboratorier spredt rundt