Mentoring & Coaching

Coaching er en forandringsprosess som handler om utvikling og suksess.

Det er en prosess som forbedrer prestasjonen og utvikler potensialet, en guidet prosess som utløser ressurser og sikrer fremgang slik at klienten oppnår klarhet i hvem de er, hva de gjør, hvor de skal og hvorfor de gjør det.

Når vi parer dette med Mentoring innenfor et område vi besitter spisskompetanse har vi et produkt som gir meget gode resultater.

LADEGAARD Norge AS leverer Mentoring & Coaching til de fleste av sine kunder. Enten alene, eller som en del av en utviklingsprosess.

Start video