Møteboosting

Dersom salgene uteblir så er det en av tre ting som svikter, enten har vi for lav aktivitet, for dårlig kvalitet i kundemøte, ellers så går vi mot feil målgruppe med budskapet vårt. Vår erfaring er at altfor ofte er aktivitetsnivået hovedårsaken.

Både alene, og som en del av våre utviklingsprosesser benytter vi verktøyet “Møteboosting” med meget gode resultater. Vi setter selgerne sammen, gir dem en kort oppdatering/innføring i møtebookingteknikk, før de setter i gang med å kontakte kundene. Alle selgerne sitter i samme rom, og ringer samtidig, mens en av våre rådgivere går rundt og coacher underveis. Denne seansen varer i ca. 2-3 timer, og kombineres ofte med en konkurranse.

Effekten er så og si alltid en full kalender, og mange setter personlig rekord i antall møter booket.

Når vi gjør dette til en fast månedlig aktivitet over en periode, så fjerner vi angsten for å booke møter, fyller kalenderen, øker aktiviteten, og derigjennom resultatene.

Business conference with headset