Neas ASA

Publisert 6. september 2010

I forbindelse med omorganisering av vår salgsorganisasjon har NEAS ASA benyttet EDO sales Partner AS (Nå LADEGAARD Norge AS) som ekstern partner for å strukturere prosessen.

Salgsledelsen i NEAS har, sammen med EDO, definert spesifikke fokusområder som bidrar til å nå våre salgsmål.  EDO har bistått med utarbeidelse av salgsstrategier, coaching og salgstrening av vår salgsstab.

EDO har gjennom sitt arbeid  økt kvantitet og kvalitet på vårt salgsarbeide.  NEAS-Strategien hjelper oss til, på en strukturert måte, å stille kunden riktige spørsmål og derigjennom øke akseptsjansene.

Personlig coaching av våre konsulenter og ledere har gitt økt fokus, og hjelper hver og en til fullt ut å utnytte sitt eget potensial.

EDO Sales Partner har også vært en viktig bidragsyter for NEAS i arbeidet med å utforme ny salgsstrategi, samt gjennom Loss Reviews gitt oss verdifull kunnskap om våre egne styrker og svakheter.

– Oluf Geheb, Salgs og Markedsdirektør i Neas ASA

neas asa

 

Se flere kundeuttalelser

Kundeuttalelse: …Kjempefint kurs, som jeg gjerne vil anbefale til andre

Publisert 20. februar 2024

Takk for interessante, lærerike og motiverende samlingsdager. For min jobb som prosjektleder har

Kundeuttalelse: …Kompetansetiltaket med LADEGAARD har gitt meg som leder mange verktøy å bygge videre på

Publisert 20. februar 2024

Vi avsluttet nylig et Salgsutviklingsprogram gjennom LADEGAARD Norge AS. Programmet var tre-delt. Vi

Kundeuttalelse: …det går bra for Skipnes takket være LADEGAARD….

Publisert 20. februar 2024

Det går bra for Skipnes, takket være LADEGAARD…

Kundeuttalelse: … Med LADEGAARD Norge som sparringspartner i 11 land

Publisert 20. februar 2024

Kundeuttalelse: …solid erfaringsbasert og faglig sterk plattform

Publisert 16. august 2023

Vi benyttet LADEGAARD Norge til utvikling og trening av 11 ledere i 2022-2023.

Kundeuttalelse: …faglig og personlig utvikling

Publisert 23. august 2021

Bakgrunnen for at vi engasjerte LADEGAARD og Jonny Gander Hansen, var at mange

Kundeuttalelse: …vekst ut over det normale

Publisert 14. juli 2021

Nye kunder og vekst ut over det normale: Programmet har gitt oss en

Kundeuttalelse: Eurofins

Publisert 8. februar 2021

Jonny har gjennom ledelseskurs bygget opp tillitt og kunnskap gjennom sine program.  I

SG Arkitekter

Publisert 10. mars 2020

SG Arkitekter setter av en verdifull arbeidsdag, sammen med LADEGAARD, for å fokusere

Godt fornøyd

Publisert 27. januar 2020

Vi var godt fornøyd med gjennomføringen og fått følgende oppsummerte tilbakemeldinger fra deltakerne

Gull verdt

Publisert 8. oktober 2018

Høsten 2016 inngikk LabTjenester et samarbeid med Ladegaard v/Johnny Ludvigsen for økt fokus

LADEGAARD kan anbefales

Publisert 4. juli 2018

LABforum er et samvirkeforetak bestående av 20 medlemmer med 28 laboratorier spredt rundt