Grav en brønn før du blir tørst…

… skal forfatteren Harvey Mackay ha uttalt, for å tydeliggjøre betydningen av Networking (NW).

NW er en bevisst anskaffelse og vedlikehold av relasjoner til andre mennesker. De gode har alltid radaren på, i sosiale settinger, på jobb, på butikken, på ferie. Det gjelder å være interessert i sine medmennesker, og knytte relasjoner der det er mulig, på en naturlig og behagelig måte.

NW er ikke

–          å kjenne flest mulig mennesker
–          å bruke mye penger på reklamegaver
–          å utnytte andre
–          å bare ta, uten å gi

Start med å lage en liste over alle relasjoner du har i dag, som kan tenkes å være nyttige i profesjonell sammenheng. Spør de fornøyde kundene du har om de kjenner noen som kan tenkes å kunne ha nytte av dine produkter eller tjenester.