New bizz er en av de mange amerikanske forkortelsene som er kommet inn i salgsspråket. Det betyr å skape nye forretninger hos nye kunder. I mange bransjer er new bizz en hel disiplin i seg selv. Etter vår oppfatning er det her de riktig gode selgerne får utfolde seg. De har mot og lyst til å kaste seg ut i den utfordringen en new bizz-oppgave alltid er.

Men hvorfor heter oppsøkende salg egentlig kanvas? Det er mange forklaringer på det. Egentlig betyr det et kraftig bomullsstoff eller seilduk, eller det stoffet olabukser lages av. En forklaring på hvorfor det heter kanvassalg, er at kunden skal sendes ned i kanvasen, som også er navnet på matten i bokseringen. Men det er ikke noen særlig god forklaring, for salget er en demokratisk prosess eller et møte hvor det er to vinnere når møtet er over. Det er det sjelden i en boksering.