Norsk Gjenvinning skal bedre organisk vekst.

Som et ledd i prosessen med å øke salget, har Norsk Gjenvinning knyttet til seg EDO Sales Partner (Nå LADEGAARD Norge AS). Prosjektet, som har en varighet på 2 år, sikter seg i første rekke inn mot selgere og ledere. Markedsdirektør Morten Frøid er godt fornøyd med det EDO Sales Partner tidligere har levert, og det kan vises til økt aktivitet og salg.