Når et tilbud er gitt gjenstår noe som er like viktig; oppfølgingen. I perioden mellom forespørsel og ordre er det viktig at du sørger for å være på kundens radar. Forslag til aktiviteter:

  • Send mail der du sier noe om når du forventer en beslutning, og avslutt med relevant uttalelse fra en fornøyd kunde
  • Ring, og kom med en positiv tilleggsopplysning (for eksempel ”hørte nettopp fra sjefen at tilbudet du fikk inkluderer ……” eller ”vi kan starte uka før ved rask avklaring…” etc.)
  • Bruk teknikken ”Redd for å miste”, ved for eksempel å si at dersom tilbudet ikke avklares innen ….., vil vi måtte vente helt til ….. med leveransen, p.g.a. stor pågang

 

Det viktigste er at du sørger for å være i kundens bevissthet, uten å virke masende og stressende. Spør deg selv følgende spørsmål:

  • Hvem av beslutningstakerne har fremdeles noe i mot oss?
  • Finnes det fremdeles behov hos kunden vi ikke har gitt tilfredsstillende løsning på?
  • Ville kunden vært tjent med en enklere løsning?
  • Har vi greid å få kunden til klart å se fordelene ved vår løsning?