Som barn er det helt naturlig å ”tenke høyt”, og å snakke med seg selv. Dette fortsetter når vi blir voksne, men nå foregår dialogen inne i hodet vårt.

Hva vi tenker, og hva vi forteller oss selv er avgjørende for vårt eget selvbilde.

En vis person har uttalt; ”vær forsiktig med hva du forteller deg selv, din hjerne tror deg.”

Hvis du gjentatte ganger tenker at dette får jeg ikke til, eller dette er for vanskelig for meg, vil det gå i oppfyllelse.

Minn deg i stedet på positive sider med deg selv. Gjør det til en vane å minimum èn gang pr dag fortelle deg selv noe du har grunn til å være stolt av. Du kan for eksempel si ”evnen din til å skape relasjon til nye personer du møter er veldig god” eller ”å takle innvendinger er en av mine sterkeste sider”.

Allerede etter få dager begynner den daglige øvelsen å virke, og resultatet er forbløffende.