John Olaf Rømma

John Olaf har vært CEO i to selskaper de siste 10 årene før han startet hos LADEGAARD Norge. John Olaf har et sterkt kommersielt driv og har bred erfaring innenfor salg og markedsføring.

John Olaf er utdannet Sivilingeniør ved NTNU og har befalsutdannelse fra Forsvaret. Han har lang og tung erfaring med å bygge opp og lede selskaper nasjonalt og internasjonalt innenfor olje og gass samt fornybar energi, blant annet som deleier og konserndirektør i SPT Group som ble verdensledende innenfor simulering av petroleumsprosesser før selskapet ble solgt til Schlumberger. Han har vært CEO i to selskaper de siste 10 årene før han startet hos LADEGAARD Norge. John Olaf har et sterkt kommersielt driv og har bred erfaring innenfor salg og markedsføring. Han har også vært sentral i flere M&A prosesser gjennom karrieren.

Våre rådgivere

Pål E. Kristiansen

Everything DISC Facilitator

Johnny Ludvigsen

Senior Bedriftsrådgiver / Partner

Jonny Gander-Hansen

Senior Bedriftsrådgiver / Partner