Når du har booket et kundemøte anbefaler vi deg å maile over et forslag til agenda. Den kan f.eks. se slik ut:

–        Dere presenterer målsettinger innen området
–        Vi presenterer (et produkt, en nyhet, en tjeneste) kort
–        Enes om videre fremdrift

Hensikten med agendaen er

o   Den hjelper deg å strukturere møtet
o   Kunden kan forberede seg
o   Du forbereder kunden på at det skal tas en beslutning