Størst i Norden, 30 språk og 47 land!

Med det strategiske samarbeidet mellom TACK og LADEGAARD skapes det et ny markedsleder, som sikrer kundene det sterkeste og bredeste utvalget innen salgs-, service- og ledelsesutviklingsprogrammer. Sammen bruker TACK og LADEGAARD de mest moderne læringsmetodene og råder over Nordens beste instruktørkorps, og som de eneste, så kan disse to virksomhetene sammen levere sterk internasjonal trening i hele Norden og resten av verden. I alt dekkes nå hele 47 land og 30 språk.

TACK og LADEGAARD har igjennom en årrekke hver for seg utviklet Nordiske og internasjonale virksomheter innenfor salg, service og ledelse. Med dette samarbeidet får kundene nå det beste fra to erfarne konsulenthus. Bla. En ytterst veldokumentert plattform innenfor Blended Learning, og den største kurspakken på det Nordiske markedet.

Kundene ut av finanskrisen

Etter 2008 har europeiske virksomheter hatt fokus på å optimalisere prosesser. Men etter hvert som de fleste virksomhetene har slanket seg og optimalisert interne prosesser, så begynner mange å tenke mer offensivt og med fokus på topplinjen.

Målbare og fleksible utviklingsprosesser

I et skiftende marked stiller virksomhetene nå større krav og forventer vesentlig mer av deres investering i medarbeidernes utvikling.

”Utviklingsprosesser skal nå i enda større grad være fleksible og direkte målbare. Som kunde vil du derfor få mulighet til å jobbe med utviklingsprosesser, som er merrittgivende og styrker dine medarbeideres profil og kompetanse markant. Det fleksible betyr at utviklingsprosessene skal kunne knyttes til hverdagen. Her er det viktig at den enkelte medarbeider opplever, at ny kunnskap raskt skal kunne benyttes,  slik at medarbeideren og lederen effektivt kan koble utviklingsprosessen til de resultater virksomheten skal oppnå” sier Jens Ladegaard, grunnlegger av LADEGAARD A/S.

Internasjonal erfaring

Mange virksomheter har salgsstyrker som går på tvers av landegrensene. Når disse virksomhetene ønsker én løsning for hele organisasjonen er det ekstra viktig å ha en samarbeidspartner som kan ta ansvar for utvikling av organisasjonen i sin helhet.

”Hvis du jobber konsekvent med å alltid ha en felles referanseramme – på tvers av organisasjonen din, så sikrer du deg en vesentlig lettere implementering av de kunnskaper organisasjonen ønsker å utvikle. Sammen kan TACK og LADEGAARD nettopp levere den samme treningen i hele den internasjonale organisasjonen, på lokalt språk ” forteller Jens Dalgaard.

Mer informasjon: