Unique Selling Points

Unique Selling Points, eller USP er grunnen til at kunden skal kjøpe av deg, og ikke fra konkurrenten. Pris kan være en USP. Det vanligste er imidlertid å vektlegge andre USPer, for å få fokus bort fra pris.   Egentlig skal det være noe du er unik på, eller helt alene om. Det er imidlertid […]

Pass på hva du sier til deg selv!

Som barn er det helt naturlig å ”tenke høyt”, og å snakke med seg selv. Dette fortsetter når vi blir voksne, men nå foregår dialogen inne i hodet vårt. Hva vi tenker, og hva vi forteller oss selv er avgjørende for vårt eget selvbilde. En vis person har uttalt; ”vær forsiktig med hva du forteller […]