Bruk ørene, du har to av dem

Som ny innen salgsfaget er det en vanlig feil å fokusere mer på neste spørsmål, enn på hva kunden faktisk sier. Dette kan medføre at du går glipp av viktig informasjon, du kan overhøre opplagte kjøpssignaler, og du risikerer at samtalen blir stakkato og kunstig. Ved å på forhånd forberede deg med spørsmål det sannsynligvis […]

Klarer du å overkomme nervøsiteten?

De fleste, uansett yrke, lytter oftest på intern frekvens. D.v.s. at vi har et innovervendt fokus, og hører ikke ordentlig etter hva omgivelsene kan fortelle oss. Innen salg er dette svært lite fruktbart, av flere grunner. Jeg jobbet tidligere i utlandet, og var i den forbindelse ved en rekke anledninger i flotte selskapeligheter, sammen med […]