Klarer du å overkomme nervøsiteten?

De fleste, uansett yrke, lytter oftest på intern frekvens. D.v.s. at vi har et innovervendt fokus, og hører ikke ordentlig etter hva omgivelsene kan fortelle oss. Innen salg er dette svært lite fruktbart, av flere grunner. Jeg jobbet tidligere i utlandet, og var i den forbindelse ved en rekke anledninger i flotte selskapeligheter, sammen med […]