Networking

Grav en brønn før du blir tørst… … skal forfatteren Harvey Mackay ha uttalt, for å tydeliggjøre betydningen av Networking (NW). NW er en bevisst anskaffelse og vedlikehold av relasjoner til andre mennesker. De gode har alltid radaren på, i sosiale settinger, på jobb, på butikken, på ferie. Det gjelder å være interessert i sine […]