Unique Selling Points

Unique Selling Points, eller USP er grunnen til at kunden skal kjøpe av deg, og ikke fra konkurrenten. Pris kan være en USP. Det vanligste er imidlertid å vektlegge andre USPer, for å få fokus bort fra pris.   Egentlig skal det være noe du er unik på, eller helt alene om. Det er imidlertid […]

Innaktive kunder

Har du kunder som ikke har handlet med deg på en stund? Det er vesentlig lettere å booke møte med en du har en relasjon til, kontra et kaldt lead. Naturlige spørsmål i et møte (eventuelt direkte på telefonen, dersom det er der du selger) kan være –          Har behovene dine endret seg? –          Hva […]