Ukens salgstips: Tro på at du får orden!

Hvorfor misslykkes mange selgere med å avslutte handelen? Dette spørsmålet ble undersøkt av Sales and Marketing Execution International (SMEI). De fant at mange selgere antar at kunden ikke vil kjøpe noe. Om du tar deg selv i å tenke slik, så kast fra deg denne ideen, og forsøk motsatt metode. –          Ved begynnelsen av enhver […]

Unique Selling Points

Unique Selling Points, eller USP er grunnen til at kunden skal kjøpe av deg, og ikke fra konkurrenten. Pris kan være en USP. Det vanligste er imidlertid å vektlegge andre USPer, for å få fokus bort fra pris.   Egentlig skal det være noe du er unik på, eller helt alene om. Det er imidlertid […]