Everything DiSC Work Of Leaders®

LADEGAARD Norge AS presenterer: Everything DiSC Work Of Leaders® Et lederutviklingsverktøy knyttet til leders atferd og kommunikasjon i en en til mange-relasjon Verktøyet fokuserer på 3 konkrete trinn for å lede en gruppe eller organisasjon basert på beste praksis innen visjon, tilslutning og gjennomføring Dette verktøyet er for ledere på alle nivåer, i alle typer […]