LADEGAARD satser på VR

Hvorfor VR?  Forskning viser at vi mennesker egentlig er ganske dårlig på å omgjøre teori til praksis. Det vil derfor være gunstig i en læringsprosess å få det så likt virkeligheten som mulig. Ved å bruke VR så aktiveres de samme nevronene i hjernen som hvis man virkelig er i den gitte situasjonen. Speilnevronene gjør […]