Det er grundig dokumentert at de beste selgerne stiller flere spørsmål enn de middelmådige og de dårlige.
Her har vi listet opp 10 argumenter for hvorfor også du bør gjøre dette:

  • Skaffe informasjon
  • Avdekke og bygge behov
  • Involvere kunden
  • Styre samtalen
  • Skaffe deg 100% oppmerksomhet fra kunden
  • Kunden tror mer på sine egne resonnementer og svar enn på dine
  • Relasjonsbygging
  • Synliggjøre egen kompetanse (ved å stille kvalifiserte spørsmål)
  • Vise interesse for kunden
  • Du gir deg selv tid til å tenke