De fleste salg starter med booking av et møte, oftest med hjelp av telefonen. Det de fleste gjør feil, er å starte selve salget på telefon. Dette er en svært dårlig strategi, som gjør det altfor enkelt for kunden å si nei. Du skal kun selge èn ting på telefonen; nemlig møtet.

Huskeregler for effektiv møtebooking

  • Henvend deg til beslutningstaker, en person så høyt opp i systemet som mulig, avhengig av hva du selger
  • Ring mobilnummeret til den du vil ha møte med
  • Legg ikke igjen beskjed om at de skal ringe deg tilbake
  • For å ringe aktivt i 2 timer trenger du en liste med 50 navn
  • Lag deg selv en ”ørevoksfjerner”, en setning som kort oppsummerer utbyttet personen vil kunne oppnå ved å møte deg. Eksempel; ”totalkostnadene dine vil kunne reduseres med 20%”
  • Gi personen valget mellom 2 alternativer (og kun det), for eksempel onsdag 6. eller torsdag 7.
  • Start aldri selve salget på telefon
  • Takle ikke innvendinger mot produkt eller tjeneste på telefon. Henvis til møtet dere skal ha

Lykke til med bookingen.