Få de av kundene dine som er fornøyde til å skrive noen få linjer om hva som bidrar til det. Hva er unikt med deg og din bedrift? Hvilke fordeler har han eller hun opplevd? Hvilke resultater har det gitt?
Forsøk å skaffe deg uttalelser fra ulike segmenter, som for eksempel størrelse, geografi og bransje.

Sitatene kan du benytte i presentasjoner, tilbudsbrev, og ikke minst i mail til kunden. Det å kunne smette inn ”jeg legger ved en uttalelse fra en kunde som er relevant” har en beroligende og tillitskapende effekt på mange mennesker. Det er lettere å tro på fordelene ved ditt produkt eller tjeneste, dersom de kommer fra en tredjeperson.