Unique Selling Points, eller USP er grunnen til at kunden skal kjøpe av deg, og ikke fra konkurrenten. Pris kan være en USP. Det vanligste er imidlertid å vektlegge andre USPer, for å få fokus bort fra pris.

 

Egentlig skal det være noe du er unik på, eller helt alene om. Det er imidlertid sjelden man får lov til å være helt unik særlig lenge i dagens harde konkurranseklima, så vi modererer det ofte til områder der vi er blant de aller beste i bransjen. Eksempler kan være

 

–        Best på kundeservice

–        Raskest

–        Mest effektiv

–        Lengst holdbarhet

–        Komfortabel

 

Det er viktig at du avdekker hva som er viktig for akkurat denne kunden. Det som er en god USP ett sted, kan virke mot sin hensikt et annet.