Vår personvernerklæring

For å ivareta vårt ansvar og våre oppgaver som konsulent og rådgivningsvirksomhet samt ved markedsføring av våre tjenester registrerer Ladegaard Norge AS ulike persondata.

Hvilke opplysninger vi registrerer avhenger av hvilke tjenester og produkter som er aktuelle for den enkelte person og kunde.

Ladegaard Norge AS har inngått databehandlingsavtaler med våre samarbeidspartnere Volo AS, Ladegaard Partner og Highlights AB.

I forbindelse med påmelding og deltagelse i arrangementer, kurs, utviklingsprosesser samt opprettelse som bruker av utviklingspakkene ’Nøkkelen til det gode salg’, ’Nøkkelen til god service’ samt ’Nøkkelen til god ledelse’ vil du enten melde deg på direkte til Ladegaard Norge AS via en e-mail eller bli meldt på av din arbeidsgiver, hvor vi mottar ditt navn og din e-mailadresse.

I forbindelse med kurs- og utviklingsprosesser oppbevarer vi dine data på en kryptert påmeldingsliste, som brukes til å sende ytterligere informasjon om arrangementet eller forløpet samt ved opprettelse av en bruker på en av de tre nevnte utviklingspakkers webside.

Vi oppbevarer dine data sikkert og fortrolig digitalt i krypterte dokumenter. Vi bruker ditt navn samt dine kontaktopplysninger til å kontakte deg med viktig informasjon om din status før og under forløpet. I forbindelse med forløpet kan du motta et evalueringsskjema.

Etter avsluttet kurs/prosess oppbevarer vi kun navn og e-mailadresse i tre år, slik at vi har mulighet for å bistå deg hvis du trenger innloggingsopplysninger til en utviklingspakke og fortsette din trening. Hvis vi har fått andre data om deg vil de bli slettet etter kurset/prosessen. Hvis du ikke ønsker å opprettholde innloggingsopplysninger til din utviklingspakke, skal du kontakte os på admin@ladegaard-norge.no

Ajourføring og brudd
Du kan til enhver tid informere oss om oppdateringer til dine opplysninger ved å henvende deg direkte til admin@ladegaard-norge.no Ved kjennskap til eller forsøk på brudd på datasikkerheten vil alle impliserte parter samt Datatilsynet bli informert umiddelbart.

Utlevering eller sletting
Du kan til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke til at vi kan bruke og oppbevare dine data. Det gør du ved å henvende deg direkte til oss på admin@ladegaard-norge.no

Du kan bestandig anmode om å få utlevert eller slettet dine data permanent ved å henvende deg til oss på admin@ladegaard-norge.no

Gir du samtykke til at vi kan håndtere dine persondata i forbindelse med en spesifikk ytelse eller kommunikasjon, forutsettes det at du har lest og akseptert denne prosedyren.

Cookies – og personvern policy
Når du besøker en hjemmeside, vil det som regel bli innhentet oplysninger om deg som vi kan bruke til å forbedre innholdet. F.eks er det interessant for oss å følge med på hvilke sider på hjemmesiden som har mest trafikk, fordi det forteller noe om hvilke områder våre potensielle kunder er mest interessert i.

Nedenfor forteller vi mer om hvilke opplysninger som innhentes og hva de brukes til. Det kan kanskje virke litt teknisk, men helt overordnet handler det om at vi prøver å få en forståelse av hva du er mest interessert i på hjemmesiden, slik at vi bedre kan målrette innhold og annonser til deg som viser interesse for hva vi tilbyr. Hvis du ikke ønsker at det innhentes opplysninger bør du slette dine cookies og unngå videre bruk av hjemmesiden.

Vedr. cookies
www.ladegaard-norge.no  anvender som sagt ”cookies”. Dette er en tekstfil som gjemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål å gjenkjenne den, huske innstillinger, utføre statistikk og evt. målrette annonser. Cookies kan ikke inneholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt å slette eller blokkere for cookies. Se veiledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokkerer cookies, vil annonser kunne bli mindre relevante for deg og opptre hyppigere. Du kan dessuten risikere at websiden ikke fungerer optimalt samt at det er innhold du ikke får adgang til.

Websiden inneholder cookies fra tredjeparter som i varierende omfang kan omfatte Google Analytics, Youtube og lignende. Se evt. også denne listen: Hyppige tredjeparter ved digital annonsering.

Innsikt og klager
Du har rett til å få opplyst hvilke personopplysninger Ladegaard Norge AS innhenter om deg. Du kan dessuten til enhver tid gjøre innsigelser mot at opplysninger anvendes. Du kan også tilbakekalle ditt samtykke til at det blir behandlet opplysninger om deg. Hvis de opplysningene som omhandler deg er feil har du rett til at de blir rettet eller slettet. Henvendelse i så måte gjøres til admin@ladegaard-norge.no  Hvis du vil klage på vår behandling av dine personopplysninger har du også mulighet for å ta kontakt med Datatilsynet.

Utgiver:
Websider og hjemmesider eies og publiseres av:
Ladegaard Norge AS

Otto Nielsens veg 12
7004 Trondheim
Telefon: 905 16 969
Email: admin@ladegaard-norge.no